POKYNY PRE OŠETROVANIE ŠPERKOV  SWAROVSKI ELEMENTS

SWAROVSKI ELEMENTSKrištál SWAROVSKI je citlivý materiál, s ktorým je treba zachádzať so zvláštnou starostlivosťou a dodržiavať zásady ochrany výrobku pred poškodením, za ktoré by výrobca nemohol niesť záručnú zodpovednosť. Šperky s krištálmi SWAROVSKI ELEMENTS sú jemnými výrobkami, vyrobenými tradičným spôsobom, potiahnutie kovov a vsadzovanie kryštálov sa robí ručne. Aby si výrobok s krištálmi SWAROVSKI ELEMENTS čo najdlhšie zachoval svoju krásu, dodržujte nasledujúce zásady.
  • Šperky uchovávajte v mäkkom púzdre, aby nemohlo dôjsť k ich poškriabaniu.

  • K uchovaniu pôvodného lesku výrobok leštite vhodnou mäkkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

  • Nikdy nepoužívajte drsné abrazívne prostriedky a čistiace prostriedky na sklo.

  • Pred umývaním rúk, použitím parfému, vlasového spreja, mydla, telového mlieka, či iných kozmetických prostriedkov šperky odkladajte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kovových súčastí a skráteniu životnosti kovového poťahu, prípadne ku zmenám vyfarbeniu a strate lesku krištálu.

  • Pri obliekaní je šperk na rade až ako posledný, pri odkladaní odevu ako prvý.

  • Dbajte, aby šperk neprišiel do styku s vodou.

  • Chráňte šperk pred nárazmi (napr. zavadením o tvrdé predmety), ktoré by mohli viesť k poškriabaniu,  či inému poškodeniu.

Prajeme Vám spokojnosť a dlhú radosť z výrobkov skrášlenými krištálmi SWAROVSKI ELEMENTS.