Objednávky a reklamácie:
Ladislav Markovič
markovicova@striebronadzlato.sk
tel.: +421 950 554 108

Prevádzkovateľ:
Ladislav Markovič
IČ: 51106191
ČÚ: SK9111000000002930241117
zapísaný v obchodnom registri vedenom na ObU-KN-OZP, spisová značka 2017/012378-2